Wash Company

Allt från enkel tvätt och polering till detaljerad motortvätt

Miljö

På WashCompany värnar vi om miljö, därför använder vi oss bara av miljövänliga produkter. All vår sortiment kommer ifrån Lahega. Lahega är ett etablerat företag med rätt kompents och gedigen erfarenhet vilket passar våra behov bäst. Samarbete mellan oss har pågått sen vi startade för 6 år sedan och vi kan inte säga mer än att beröma deras produkter och sätt att arbeta med kunderna.

Närbild på bil och dess ratt och instrumentbräda

"Vi bryr oss om och gör skillnad!"

"För oss är hållbarhet inget modeord. Som tillståndspliktig kemikalieproducent ser vi hållbarhet och miljöarbete som en stor, naturlig och viktig del av vår verksamhet. Vi har utvecklat produkter och koncept utifrån hållbarhet som ledord under årtionden. Trots det intensifierar vi nu vårt interna miljö-arbete och vår marknadsföring så att fler kunder får ta del av vår kompetens inom hållbarhet och miljö. På så sätt medverkar vi till att de minskar sin miljöpåverkan.

Varför kan vi då inte bara fortsätta som vanligt? Svaret är enkelt: Vår miljö – och värld – behöver oss mer än någonsin och alla behöver vi dra vårt strå till stacken. Helst flera. Vi vill vara med och förändra, visa vägen, inte följa andra."

-från Lahegas webbsida-